TJI TRAINEE

Runtom i landet läggs traineeprogram ner eller minskas. På Sahlgrenska universitetssjukhuset har det ersatts av karriärstegar och personliga handledare.

5 maj 2006

Det är synd att traineeprogrammet har lagts ner«, säger Helle Wijk, numera lektor på institutionen för vårdvetenskap och hälsa på Sahlgrenska akademien, tidigare verksamhetsutvecklare på geriatriken vid universitetssjukhuset i Göteborg och en av initiativtagarna till traineeprogrammet.

Men hon tror samtidigt att det borttagna programmet delvis kompenseras av kompetensutvecklingsprogram med personlig handledare som en del i en karriärstege.

En orsak till att traineeprogrammet togs bort är att rekryteringsbehovet av sjuksköterskor inte längre är lika stort, säger hon.

– Vi startade det både för att stötta nya sjuksköterskor i sin yrkesroll och för att locka dem att börja arbeta hos oss, berättar Helle Wijk.

Många nyutexaminerade sjuksköterskor är osäkra när de kommer ut i arbetslivet, både inför arbetsuppgifterna och vilken specialitet de vill satsa på.

Initiativet till att starta det tvååriga traineeprogrammet för sjuksköterskor togs av geriatriken på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Nyutbildade sjuksköterskor erbjöds fast anställning med individuell lön, som vid vilken nyanställning som helst.

Sjuksköterskorna erbjöds att under sex månader per enhet cirkulera mellan fyra olika verksamheter och på varje arbetsplats fick de en egen handledare. De fick också en personlig mentor och en individuell utvecklingsplan. Efter de två åren garanterades traineesjuksköterskorna en fast anställning någonstans inom Sahlgrenska.

– Det sågs som extra meriterande att ha gått programmet. Efter två år hade sjuksköterskorna fått en bred erfarenhet och en fördjupad kunskap om sjukhuset.

Med traineeprogrammet anser Helle Wijk att sjukhuset tog sitt arbetsgivaransvar och visade sin medvetenhet om att nya sjuksköterskor kan behöva stöd för att ge en god vård.

– Det är inte alla som efter utbildningens slut känner sig tillräckligt trygga för att kunna arbeta självständigt, säger
hon.

Men Helle Wijk tycker att det är positivt att Sahlgrenska har utvecklat andra former av stöd. Som klinisk lektor ser hon att den pedagogiska miljön, handledningen och kunskapen om utbildningens mål har blivit bättre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida