Tog fram eget verktyg

Underlättar. En strukturerad handledning ska hjälpa personale­n inom psykiatrin i Skåne att använda Journalen på ett aktivt sätt.

7 september 2016

Handledningen har tagits fram av en arbetsgrupp inom psykiatrin som består av de olika yrkeskategorierna, anhöriga och patienter. Den är lättläst, tydlig och koncis. På några få sidor redovisas bakgrunden till varför journalen på nätet har införts, riktlinjer för hur man bör skriva i patientjournalen och några konkreta exempel på hur det kan vara till nytta för patienternas behandling att läsa sin journal. ??

Ett exempel handlar om hur en patient inom öppenvården kan behålla motivationen att blir drogfri mellan besöken hos sjuksköterskan. Genom att logga in kan patienten påminna sig om sina mål och framsteg. Har man lätt att slarva bort papperet med sin krisplan är det en trygghet att kunna gå in och titta via nätet.?

Camilla Andersson, enhetschef för en beroendeavdelning, har skrivit just den delen och har utgått ifrån egna och sina patienters erfarenheter.?

— Då förstår man hur Journalen kan vara till nytta. Problemet i vår patientgrupp är att de ofta saknar e-legitimation. ?

Skåne har valt en speciallösning för slutenvården — patienterna måste vänta fyra veckor sedan en anteckning gjorts innan de får se den.

?— Det är för att begränsa risker, att läsa journalen ska vara ett mervärde för vård och behandling. Vi skriver avvikelser om vi uppfattar att det inte varit positivt för patienten, säger Gunnar Moustgaard, medicinsk rådgivare inom Psykiatri Skåne.?

I Kronoberg och Dalarna, de enda landsting som vid sidan av Skåne visar uppgifter från psykiatrin i Journalen, gäller samma regler som för den övriga vården. Så snart uppgifterna signerats, visas de.?

— Vi har inte fått några reaktioner på det. Det finns patienter som begär ut sin journal varje gång de skrivs ut, nu kan de se dem på nätet i stället, det är ingen skillnad, säger Ulf Gingby, it-strateg i Landstinget Dalarna.

Personalen behöver…

  • …?informeras om hur och varför journaltjänsten införs och om förväntade effekter.
  • … vara delaktig för att kunna ändra arbetssätt.
  • … uppmuntras att tala med patienter­na om vad de läst i sin journal.

Rekommendationer till arbetsgivare från Dome-forskarna som utvärderar projekt och tjänster inom e-hälsa.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida