Tonåringar är största patientgruppen i psykiatrisk öppenvård

Sex procent av alla 13-17-åringar i Stockholms län hade kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin under 2005, visar en rapport från landstingets Centrum för folkhälsa.

30 oktober 2006

– Det här är väldigt alarmerande siffror som vi alla måste hjälpas åt att vända, kommenterar Stefan Larsson, psykiatrisjuksköterska och ordförande i Vårdförbundets avdelning i Dalarna.

Rapporten stöder tidigare rapporter som alla har visat att andelen unga som söker psykiatrisk vård ökar i länet. Åldergruppen 13-24 år är den största gruppen inom psykiatrin och fortsätter att öka för varje år. Förra året hade sex procent av länets 13?17-åringar kontakt med barn- och Ungdomspsykiatrin. Fem procent av alla mellan 18 och 24 år hade kontakt med en landstingsdriven öppenvård. Den åldersgruppen har ökat sedan 1990-talet och är nu den största inom vuxenpsykiatrin.

Uppmärksammat problem

Överläkare Christina Dalman, som ansvarar för rapporten, säger att siffrorna förvånade gruppen bakom den. Gunilla Fagerholt, ordförande i riksföreningen för skolsköterskor, är dock  inte förvånad.

– Vi inom skolhälsovården har länge sett att många unga mår dåligt. Fokus har dessutom hamnat på psykisk ohälsa i många sammanhang.

Gunilla Fagerholt säger att den nationella psykiatrisamordningen har lyft fram frågan. Den statliga utredningen Ungdomar stress och psykisk ohälsa har uppmärksammat den höga arbetslösheten bland unga som en faktor till att många unga mår dåligt och förlorar framtidstron.

Socialstyrelsen riktlinjer för skolhälsovården framhåller också det viktiga arbetet med att främja psykisk hälsa och värna elevernas arbetsmiljö – mobbning kan ju till exempel vara en orsak till psykisk ohälsa.

Kravfylld tillvaro

– En annan faktor är de höga krav som ställs på unga idag. Man måste vara ”bäst” i skolan, på sin idrott, ha rätt kläder och kompisar. Dagens gymnasieskola pressar dessutom unga mycket. De tvingas göra många val. Kursutformningen leder också till att de måste ligga på topp hela tiden, de kan inte ha någon svacka, konstaterar Gunilla Fagerholt.

Stefan Larsson konstaterar att barn och unga är allas ansvar.

– Det här är ett gemensamt samhällsproblem där vården bara är en aktör. Vad vi kan göra är dels att öka vårt inflytande i samhället, dels att samarbeta bättre. Både inom vården ? primärvård, skolhälsovård, psykiatri – och med samhället i övrigt. Vi måste arbeta mer förebyggande och de unga måste få hjälp i den nära vården, säger han.

Rapporten Vilka grupper söker vård inom psykiatrin? finns på www.folkhalsoguiden.se/Press

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida