Tourettesyndromet

6 december 1999

Ganska många människor har tics. Ofta handlar det om enkla muskelryckningar eller blinkningar. »Skaka undan luggen«-tics till exempel. I sällsynta fall blir ticsen bisarra, med skruvande rörelser i hela kroppen, samtidigt som personen har ett beteende med jamande eller skällande läten, eller ett tvångsmässigt svärande och uttalande av »fula ord«. Detta är ett tecken på psykisk eller neurologisk sjukdom. Bara hos en mindre grupp av dessa människor ställs diagnosen Tourettesyndrom, även om syndromet varit känt ända sedan den franske läkaren Tourette beskrev det i slutet av 1800-talet.
    
Brist på impulskontroll, tvångssymtom och ADHD förekommer ganska ofta samtidigt med tics hos barn. Barn med sådana symtom kan ha behov av specialundervisning i skolan. I behandlingen behövs oftast hjälp av läkare, kurator eller psykolog. Kognititv beteendeterapi kan ibland hjälpa personen att få kontroll över en del av ticsen. Vissa läkemedel kan ge symtomlindring.

Författare Christopher Gillberg 
Titel Det hoppar och rycker i kroppen och själen
– om Tourettesyndromet och andra tillstånd med tics hos barn, ungdomar och vuxna,
159 sidor 
Förlag Cura bokförlag och utbildning AB 1999 
Cirkapris 326 kronor 
ISBN 91-89091-08-6

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida