Teknik i vården

Trådlös spirometri hjälper patienter kontrollera astma

Trådlös spirometri hjälper patienter kontrollera astma
En trådlös spirometer ansluts till en app i mobilen. Efter att ha blåst i den får patienten svara på frågor. En bild på inhalatorn visas samtidigt som patienten instrueras om behandlingen ska bibehållas, ökas eller minskas.

Barnsjuksköterskan Björn Nordlund har tillsammans med kolleger utvecklat ett digitalt egenvårdssystem för kontroll av astma. En studie visar att astmasymtomen förbättrades mer med det digitala hjälpmedlet än med traditionell vård.

3 september 2019

Hjälpmedlet heter Asthmatuner och gör det möjligt att mäta lungfunktionen med en trådlös spirometer som ansluts till en app i mobiltelefonen.

Med hjälp av frågor kopplade till en individuell vårdplan görs sedan automatisk en utvärdering av symtomen.

– Systemet analyserar lungfunktion och symtom enligt riktlinjerna för astmavård och återkopplar med en automatiserad läkarordinerad behandlingsrekommendation. Användaren får också en bild på den inhalator som ska användas och instruktion om behandlingen ska bibehållas, ökas eller minskas, säger Björn Nordlund i ett pressmeddelande från Karolinska institutet i Solna.

Symtomen förbättrades

I en studie som i dag publiceras i den vetenskapliga tidskriften European Respiratory Journal har det digitala hjälpmedlet testats på 77 personer med okontrollerad astma (astma där patienten inte blir riktigt hjälpt av de läkemedel hen får). Deltagarna var från sex år och uppåt. Ungefär hälften av dem var barn och ungdomar.

 – Resultaten är delvis svårtolkade, men det vi kunde se var att astmasymtomen förbättrades mer med det digitala hjälpmedlet än med en traditionell vård. De vuxna patienter som använde hjälpmedlet minst en gång i veckan kom också oftare ihåg att ta sin medicin. Vår slutsats är därför att detta hjälpmedel kan bidra till att minska symptom hos personer med okontrollerad astma, säger Björn Nordlund.

Björn Nordlund är barnsjuksköterska och forskargruppsledare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska institutet.

Större studie på gång

Eftersom astma kräver långvarig och regelbunden behandling är det dock en svaghet i studien att den bara pågick i åtta veckor, menar forskarna som nu planerar att gå vidare med sitt arbete. 

– Vi vet inte om effekten varar längre än åtta veckor. Vi påbörjar därför en större studie i höst, som ska pågå under en längre tid, säger Björn Nordlund.

 Asthmatuner blev godkänt för användning i sjukvården 2018 och marknadsförs nu av företaget Medituner, där Björn Nordlund är en av delägarna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida