Träning alltid färskvara

1 september 2006

Fysisk inaktivitet vid 70 års ålder ökar risken för att bli rörelsehindrad som 75-åring. Däremot ger den samlade fysiska inaktiviteten mellan 50 och 70 års ålder ingen sådan riskökning. Det är danska forskare som har undersökt den fysiska aktiviteten vid 50, 60 och 70 års ålder hos 387 män och kvinnor födda 1914. De följdes upp under 25 år. Äldre personer bör uppmuntras att vara fysiskt aktiva, konstaterar
forskarna.

Källa: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 2006;16:245-251

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida