Träning minskar smärta

5 juni 2012

När kvinnor med fibromyalgi och långvarig generaliserad smärta tränade i bassäng förbättrades deras hälsa och fysiska funktion. Dessutom minskade smärtan och motivationen ökade. Män med samma typ av smärta ökade där-emot sin styrka med styrketräning lika mycket som förväntat hos friska personer. För dem var dock inte bassängträning så effektivt.

Studien: Fibromyalgia and chronic widespread pain. Dimensions of fatigue and effects of physiotherapy.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida