Transkulturellt

Transkulturellt

Familjen i exil. Flykting­familjer i en interkulturell och psykosocial kontextRiyadh Al-Baldawi?Studentlitteratur 2017?www.studentlitteratur.se

6 december 2017

Att fly från sitt land och försöka finna sig tillrätta i ett annat är en av de största utmaningar en människa, eller en familj, kan utsättas för. Kommer man dessutom från ett samhälle med en stark patriarkalisk struktur till ett samhälle med ett helt annat system ruckas familjens interna relationer ordentligt. Både föräldrar och barn får nya roller och maktförhållandena i familjen ändras, vilket kan skapa stora konflikter och problem.

Boken, som bygger mycket på fallbeskrivningar, fokuserar på de utmaningar som möter familjer från Mellanöstern när de ska börja sina nya liv i Sverige. Den vänder sig bland annat till studenter och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och beskriver hur man kan förstå och hjälpa familjerna att anpassa sig på ett bra sätt. Författaren är docent i psykiatri med transkulturell inriktning och verksamhetschef vid Orienthälsan i Stockholm.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida