Covid-19

Traumatiserad covidpersonal kan få stöd via mobilen

Traumatiserad covidpersonal kan få stöd via mobilen
Behandlingen inleds och följs upp i samtal med psykolog. I övrigt sker den via registrering i mobilen. Foto: Getty Images.

Sjuksköterskor har stått i frontlinjen när pandemin bekämpats. Priset är bland annat ökade fall av psykisk ohälsa. Forskare på Karolinska institutet testar nu en ny digital behandlingsmetod för att hantera påträngande minnen från covidavdelningar.

En ögonblicksbild av en patient i respirator. Ett digitalt avsked via ipad. Ett oväntat dödsbud till en anhörig på telefon.

Under pandemin har vårdpersonal upplevt helt nya och okända situationer i arbetslivet. Många besväras av påträngande minnen från tiden på covidavdelningar, dit de ofta omplacerats med kort varsel. För vissa riskerar dessa att leda till posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. I en pågående studie undersöker en forskargrupp vid Karolinska institutet en ny metod för att undvika att det går så långt.

Katarina Göransson är sjuksköterska och docent i omvårdnad vid Karolinska intitutet. Foto: Lars Nyman

– Det behöver inte vara så dramatiska eller extrema situationer. Snarare är det mängden av upplevelser eller intensiteten i dem som gör att de kommer tillbaka som flashbacks, säger Katarina Göransson, sjuksköterska och docent i omvårdnad.

Försämrad livskvalitet

Hon är en av de forskare som arbetar med projektet Ekut-p. Förkortningen står för ”Enkel kognitiv uppgift efter trauma under Covid-19 – sjukvårdspersonal”. Det är en vidareutveckling av ett tidigare forskningsprojekt som riktade in sig på akutvårdspatienter som led av påträngande minnesbilder från exempelvis olyckor.

– En person som blivit påkörd av en bil eller cykel men inte blivit allvarligt skadad kan återuppleva olyckssekvensen om och om igen. Ett medicinskt trauma har medfört ett psykologiskt trauma, förklarar Katarina Göransson.

Det kan störa koncentrationen och påverka både arbets- och privatlivet, vilket leder till försämrad livskvalitet. Målet med Ekut-p är att utveckla en digital, beteendevetenskaplig behandlingsstrategi där deltagarna rapporterar symptom i mobilen och därefter får enkla uppgifter för att bearbeta det aktuella traumat. Behandlingen inleds och följs upp i telefonsamtal med en psykolog.

– Man utgår ifrån en specifik händelse. Tyvärr är en komplexitet i traumapsykologisk forskning att deltagarna påminns om det påträngande minnet i samband med behandlingen, vilket för många är ett skäl att avstå. Därför vill vi göra det så enkelt och tillgängligt som möjligt, säger Katarina Göransson.

Goda resultat

Hittills ingår 80 testpersoner i studien, men målsättningen är att rekrytera dubbelt så många.

– Vi vet att en stor del av vårdpersonalen mår dåligt och sjuksköterskor är den i särklass största yrkesgruppen som har varit ”first line” i bekämpningen av pandemin. Resultaten pekar på att problemen minskar efter både en och fem veckor, säger Katarina Göransson.

Fotnot. Läs mer om studien och hur du deltar på www.ekutp.se.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida