Traumatiskt men bra vårdas vaken i respirator

7 mars 2012

Att vårda patienter vakna i respirator har många fördelar; patienten behöver inte sövas, och tiden både i respiratorn och totalt i vården blir kortare. Men upplevelsen är traumatisk. En vårdande hållning från sjuksköterskans sida gör det lättare för patienten att stå ut. Det visar intensivvårdssjuksköterskan Veronika Karlssons studier.?

Avhandlingen heter Att vårdas vaken med respirator. Patienters och närståendes upplevelser från en intensivvårdsavdelning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida