Tre gener kan förklara svåra vårdrelaterade infektioner

En skyddsfilm som skyddar från angrepp från både immunförsvar och antibiotika. Det har vissa bakterier lärt sig att tillverka, något som kan vara en orsak till att de breder ut sig på sjukhusens intensivvårdsavdelningar.

22 september 2010

Det är tre särskilda gener som gör att bakterierna kan tillverka denna skyddsfilm.

Det visar Carina Claesson, doktorand i klinisk mikrobiologi vid Linköpings universitet, i sin doktorsavhandling som hon lägger fram på fredag.

Hon har funnit att bakterier med särskilda gener som hjälper dem att tillverka skyddsfilmen är vanliga i sjukhusmiljöer. Motsvarigheten finns knappast på till exempel vårdcentraler.

Noll procent i primärvården

Oxacillin är ett antibiotikum som har varit effektivt ganska länge. Men i de patientprover från intensivvården som Carina Claesson har tittat på var tre procent av de gula stafylokockerna som kan orsaka vårdrelaterade infektioner resistenta mot oxacillin, jämfört med noll procent i primärvården.

Ett stort problem när proteser av olika slag opereras in i kroppen är bakteriernas förmåga att fästa på ytor. En speciell typ av stafylokocker, KNS, kan kolonisera till exempel en pacemaker genom att sätta sig fast och producera en biofilm där bakterierna kan växa i skydd mot såväl antibiotika som immunförsvarets celler.

– Eftersom vi fann så mycket multiresistenta bakterier på intensivvårdsavdelningarna undrade vi om dessa var extra duktiga på att växa genom att bilda biofilm, säger Carina Claesson i ett pressmeddelande från Linköpings universitet.

Tittade på tre gener

I en studie på allmänna vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar vid Universitetssjukhuset i Linköping tittade forskarna närmare på tre gener som kodar för proteiner som kan underlätta biofilmsbildning. Det visade sig att samtliga bakteriestammar av typen KNS från dessa miljöer hade minst en av generna och var fjärde hade alla tre.

Speciellt välutrustade var stammar av två arter tarmbakterier, Enterococcus facalis och Enterococcus faecium, som dessutom var höggradigt resistenta mot antibiotikan gentamicin.

Att ha dessa gener verkar underlätta för enterokockerna att hålla sig kvar i sjukhusmiljön och spridas mellan patienter inom och mellan intensivvårdsavdelningarna.

– Nu ska jag gå vidare och ta reda på om dessa gener verkligen har betydelse för biofilmsbildning och studera bakterier som har orsakat infektion runt till exempel en pacemaker eller höftprotes. En teori är att de här bakteriestammarna ”bor” i sjukhusmiljön och att de tre generna selekterats fram där, säger Carina Claesson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida