Tre miljarder för att minska sjukskrivningarna

6 januari 2006

Tre miljarder kronor får landstingen av regeringen för att minska sjukskrivningarna. Varje år 2007-2009 satsas en miljard kronor. 250 miljoner fördelas efter antalet invånare och 750 miljoner efter hur sjukfrånvaron minskar i de olika landstingen. Satsningen är en del av det nationella målet att halvera sjukskrivningarna till 2008. När överenskommelsen presenterades sa arbetslivsminister Hans Karlsson att det hittills har gjorts för litet i landstingen för att komma åt sjukskrivningarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida