Trendbrott för hiv/aids

I många afrikanska stater sjunker nu antalet smittade. Det beskedet ger Peter Piot, chef för Unaids, fn:s gemensamma program för hiv och aids.

Bilden av aids som en katastrof som slår ut stora delar av den fattiga delen av världen finns kvar, men Unaids-chefen är ändå optimistiskt.

– Medvetenheten om hur sjukdomen kan förebyggas har ökat både bland beslutsfattare och befolkning. Människor har förändrat sina sexuella vanor.

Det sa Peter Piot under sitt besök i Stockholm för att delta i ett internationellt möte om att stärka det förebyggande arbetet och det globala samarbetet i kampen mot hiv och aids.

– Det satsas mycket pengar i olika aids-program så det är på tiden att utvecklingen vänder. I utvecklingsländerna är en och en halv miljon människor under behandling, för några år sedan var siffran omkring 250 000, förklarade han.

Men fortfarande saknar den stora majoriteten aidssjuka tillgång till bromsmediciner. Mer än sex miljoner skulle behöva dem.

Världen har ökat sitt bistånd till aidsbekämpning, enligt Peter Piot. Fyra miljarder satsas i olika program – hälften från utvecklingsländerna och hälften från västvärlden.

– Det ökade biståndet beror på en förståelse för att om inte sjukdomen är under kontroll så kan inte den fattiga delen av världen utvecklas. Barn kan inte få utbildning om deras lärare dör i aids.

Varje dag smittas 12 000 människor i världen av hiv och
8 000 dör i aids. 40 miljoner människor lever i dag med hiv och aids. Värst drabbat är Afrika men den snabbaste smittspridningen under de senaste åren har skett i Östeuropa och Asien, enligt Unaids.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida