Trivs trots mycket övertid

Trots att de har en hög arbetsbelastning och mycket övertid trivs majoriteten av högskolelärarna med sitt jobb, visar en undersökning som Högskoleverket presenterar i dag.

Högskoleverkets enkät är riktad till lärare vid universitet och högskolor under 2002. Den visar att många har långa arbetsveckor – genomsnittligt är de 48 timmar. Drygt hälften av lärarna arbetar övertid flera gånger i veckan och måste arbeta även på helgerna för att hinna med. En orsak till detta kan vara att antalet studerande ökat med 25 procent sedan läsåret 1994/95 medan ökningen av lärare bara varit 13 procent.

Trots övertiden och arbetsbelastningen trivs majoriteten ändå med sitt arbete. Orsaken är framför allt möjligheten att påverka arbetstiderna och arbetsuppgifterna.

Enkäten visar också att forskning i tjänsten är viktig, men många anser inte att de får tillräckligt med tid för detta.

De flesta lärarna tycker att deras pedagogiska kompetens är hög. Drygt hälften av de som undervisar i den grundläggande utbildningen säger samtidigt att de skulle vilja vidareutveckla sin pedagogiska kompetens om de får den möjligheten.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida