Trögt få fler till sökdatabas

4 augusti 2003

Ett projekt som ska ge högskoleutbildad personal möjlighet att söka ny vetenskaplig kunskap på arbetstid, har hittills få anslutna – bara tretton landsting och Gotlands kommun.

– Det skulle betyda mycket om de stora landstingen Stockholm, Västra Götaland och Skåne ansluter sig. Då skulle vi till ett bra pris kunna få tillgång till många fler än de 65 tidskrifter vi har i dag, säger Anneli Mindemo, sjukhusbibliotekarie i Nyköping och kontaktperson för Eira i Sörmland.

Eira är ett digitalt bibliotek för medicinska databaser. Projektet startade 2001. För närvarande ingår fem sökdatabaser och 65 vetenskapliga tidskrifter, bland andra Journal of Advanced Nursing.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida