Trombocythämmare räddar många liv

6 januari 2006

Efter en hjärtinfarkt ordineras patienten ofta ett dagligt intag av en mindre mängd acetylsalicylsyra i kombination med det trombocythämmande medlet clopidogrel (Plavix), åtminstone i Sverige. Men det har varit oklart vilken effekt clopidogrel har på majoriteten av patienterna med ST-höjningar på EKG-kurvan.

I en artikel i Lancet (2005;366:1607-1621) slås fast att tusentals patienter årligen hade kunnat räddas till livet om alla patienter som haft en hjärtinfarkt stod på en kombination av acetylsalicylsyra och clopidogrel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida