Tror att karriärtjänster lyfter löner

Tror att karriärtjänster lyfter löner
Jämställdhetsminister Maria Arnholm tycker att offentliga arbetsgivare inom vården är för dåliga på att prioritera professionell utveckling. Foto: Lars Nyman

Jämställdhetsministern prioriterar jämställda löner och tror att karriärtjänster är ett sätt att få kvinnors löner att närma sig mäns.

5 mars 2014

Ingen säger sig vara emot jämställda löner, ändå händer inte mycket. När Maria Arnholm (FP) tillträdde som jämställdhetsminister för ett år sedan sa hon att hon såg sig som en del av arbetsmarknadens parter. Har hon gjort något åt värdediskrimineringen av kvinnor??

— Det är politiker i kommuner och landsting som är med i löneförhandlingar — inte jag. Men löner handlar både om utrymme och om hur lönesystem utformas. I traditionellt manliga yrken är det lättare att göra karriär och utveckla sin lön. Jag tror på karriärlönesystem även inom vården. Vi har infört karriärtjänster för lärare, jag förväntar mig något liknande för sjuksköterskor, svarar hon.

?Det tycker hon framför allt ska drivas av politiker på kommun- och landstingsnivå.?Jämställdhetsministern tror på karriär­stegar, på individuella löner och på lönespridning. Sammanpressade löner anser hon håller tillbaka löneutvecklingen. Hon vill att utbildning ska löna sig och tycker att arbetsgivare inom kommuner och landsting borde bli bättre på att premiera professionell utveckling.?

— Jag tror det finns en ovilja till karriärlöner och individuella löner inom hela den politiska sfären. Det är lättare att ge lite till alla än mer till somliga.??

Redan för 20 år sedan hade folkpartisten Maria Arnholm frågan om jämställda löner på sitt bord. Då som nära medarbetare till jämställdhetsminister Bengt Westerberg. När hon själv tillträdde som jämställdhetsminister blev hon förvånad. ?

— Det kanske kan synas naivt, men jag trodde att vi hade kommit längre. Det var deppigt att inse att löneskillnaderna fortfarande är så stora, säger hon.?

Den nedslående insikten fick Maria Arnholm att välja jämställda löner som sin mest prioriterade fråga. Mot bättre vetande, eftersom politiker får lära sig att en prioriterad fråga bör vara förhållandevis lättlöst — så att det går att peka på resultat när det är dags att vinna röster i nästa val.??

Kan du peka på resultat??
— Jag har i alla fall lyft frågan på arenor där man kan göra skillnad. Jag har pratat löneutveck­ling och rätten till heltid både hos kommuner, landsting och företag.

?Så mycket konkret har inte hänt på ett år. Kvinnor tjänar fortfarande 80 procent av vad män gör. Det gjorde de för 30 år sedan också. Maria Arnholm berättar att en utredare ska undersöka om en väg att gå kan vara att återinföra arbetsgivares skyldighet att göra lönekartläggningar en gång om året i stället för vart tredje år, som den borgliga regeringen beslutade om 2009. ??

En annan aspekt av jämställdheten som engagerar henne är det obetalda arbetet.?

— Par som får barn fördelar inte det obetalda arbetet i hemmet särskilt jämlikt. Kvinnor tar mer ansvar, arbetar deltid och får lägre inkomst och lägre pension. Regeringen har prövat med en jämställdhetsbonus till de två öronmärkta pappamånaderna, men effekten har inte varit särskilt stor. Nu driver mitt parti frågan om ytterligare en öronmärkt månad i föräldra­försäkringen.

?Ny forskning visar att allt fler kvinnor går ner i arbetstid eller tar ut pension i förtid för att ta hand om gamla föräldrar. Ny statistik visar att kvinnors psykiska ohälsa ökar. Regeringen har tillsatt tre utredningar för att ta reda på varför, och en av utredarna är genusvetare. ??

Hur kan trenden brytas??
— Det är inte bra att tvingas jobba deltid för att ta hand om anhöriga så regeringen bör fortsätta utveckla välfärden och se till att det finns bra förskola, skola och äldreomsorg.?

Maria Arnholm tycker det är orättvist när kvinnors ohälsa skylls på att en borgerlig regering har förstört välfärden. ”Det är inte sant”, säger hon med eftertryck.

?— Äldreomsorgen har byggts ut. Det här beror inte på att resurser har undandragits utan på att behoven är så stora att vi måste ha en ännu bättre ekonomisk politik och få in ännu mer skatteintäkter. ??

Varför går jämställdhetsarbetet så långsamt??
— Män är mer hemma med sina barn i dag och kvinnor finns oftare på maktpositioner. Men när det kommer till lönerna står det märkligt stilla.

?Ju fler föräldralediga män, desto mer jämställda löner. Det är hennes övertygelse.?

— Å andra sidan: nu tar 25 procent av männen föräldraledigt och ändå händer inget med lönefrågan. Stämmer inte sambandet? Jag har inget bra svar, men är övertygad om att mycket kommer att hända de närmaste tio åren. Det kan låta länge — men inte i de här sammanhangen.

Varför feminist?

"Vi var ett gäng tjejer som skulle göra ett specialarbete om teaterföreställningen Om 7 flickor. Vi tyckte att kvinnosaken var historia och att jämställdhet var uppnådd. Under arbetet växte medvetenheten om att vi inte var riktigt framme. Kulturen öppnade mina ögon kan man säga."

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida