”Trött på att vården politiseras”

Eva Fernvalls kommentarer till de nya extramiljarderna till vården fick moderatledaren att framhålla henne som ett föredöme.

8 juni 1998

Eva Fernvall sade sig vara nöjd med regeringens satsning på den kommunala äldrevården, där man tydligt talat hur pengarna skulle användas. Däremot såg hon inte att ändamålet var lika klart angett när det gäller de ökade statsbidragen till landstingen.

– Mer resurser leder inte självklart till bättre vård, utan kan tvärtom leda till att nödvändiga förändringar stannar av, sa Eva Fernvall och efterlyste en tydligare beskrivning av regeringens mål med de extra miljarderna.

Uppståndelsen blev stor. I borgerliga tidningar prisades Eva Fernvall för sitt nytänkande och Carl Bildt slöt henne bildigt talat i sin famn. Socialdemokratiska ledarskribenter anklagade henne för svek mot både personal och patienter, och Kommunal frustade av ilska.

Vad gillar du att få så starkt beröm av Carl Bildt?

– Det som bekymrar mig mest är att det finns en så politiserad syn på vården. Det är synd – för verksamhetens skull – att politiker och journalister inte kan se den på dess egna villkor.

Stödjer inget parti
Eva Fernvall menar att hennes kommentar inte speglar någon förändrad syn i förbundet och pekar på kampanjerna Aldrig i livet och Vård på rätt nivå.

– Visst ska sjukvården styras politiskt, det har vi aldrig tvekat om. Men jag är trött på att man politiserar vården i stället för att behandla den på dess egna meriter, säger Eva Fernvall.

Hon ser ingen skillnad mellan olika partier. Alla använder vården i partipolitiskt syfte och gör det som gagnar deras intressen. Vårdförbundet är partipolitiskt obundet och har ingen anledning att stödja det ena partiet framför det andra.

– Jag är till exempel inte särskilt tilltalad av moderaternas idé om en vårdgaranti. Vår uppgift är att arbeta för att våra intressen tillgodoses, och att göra tydligt för andra vilka de är.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida