Trötthet hos cancersjuka går att behandla

Enkla metoder som fysisk aktivitet och samtalsbehandling kan förebygga trötthet hos cancersjuka.

Trots att trötthet är det vanligaste symtomet vid cancersjukdom, och det som besvärar patienterna mest, så är det sällan den behandlas, analyseras eller utvärderas.

– Vi som personal underskattar ofta den trötthet som de sjuka känner, säger sjuksköterskan Karin Ahlberg vid Jubileumskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Hon har nyligen lagt fram sin avhandling Cancer-
related fatigue – experiences and outcomes
vid institutionen för omvårdnad på Göteborgs universitet.

Då man studerar tröttheten visar det sig att den är både mät- och behandlingsbar. Den beror både på sjukdomen i sig – där är många mekanismer fortfarande oklara – och på behandlingen,smärta, oro, depression och lågt blodvärde.

– Planeringen av insatser för att minska den cancerrelaterade tröttheten ska bygga på patientens upplevelse, graden av trötthet, och hur den påverkar patienten, säger Karin Ahlberg.

Hon anser att en trötthetsutredning bör göras
innan cancerbehandling sätts in och sedan upp-
repas under behandlingens
gång och följas upp efter dess slut.

– Fysisk aktivitet, som regelbunden promenad i 20 minuter fem gånger i veckan, eller samtalsbehandling, är ett par enkla sätt att minska tröttheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida