Tryck inte ned andra för att lyfta oss själva

31 augusti 2007

Att vi sjuksköterskor ska vara stolta över vår profession och våra specifika kunskaper är självklart. Vi ska kräva att vårt yrke uppmärksammas och respekteras. Jag anser dock inte att vi ska trycka ned en annan viktig yrkeskategori för att lyfta oss själva. Undersköterskor har en viktig funktion och är en mycket stor resurs för både patienten, sjuksköterskan och organisationen.

I stället för att nämna undersköterskans arbetsuppgifter, de du inte vill utföra, hade det varit bättre om du lyft fram och beskrivit de specifika omvårdnadsuppgifter som vi utför i vårt arbete och på detta sätt förtydliga varför vi måste uppmärksammas.
I vårt arbete ingår också att vara en god arbetsledare som på bästa möjliga sätt ska strukturera, fördela och leda arbetsuppgifter samt gemensamt med andra yrkeskategorier skapa en trygghet och säkerhet för våra patienter och oss själva.

Jag förmodar att varje yrkeskategori vet sitt syfte och vilka arbetsuppgifter man förväntas utföra. Men att vi sjuksköterskor skulle förkasta basal omvårdnad tror jag inte är till hjälp för att höja vår status. Och rädsla för att jämföras med en yrkeskategori som har en annan utbildningsform är inte heller till hjälp. Vill vi synas och höras ska vi berätta om oss själva och inte förkasta andra.

– Gudrun Gunnhallsdottir, sjuksköterska, Malmö   

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida