arbetsmiljö

Tufft läge på Sunderbys bup – nu sätter facket press på arbetsgivaren

Tufft läge på Sunderbys bup – nu sätter facket press på arbetsgivaren
Viteshot på 10 miljoner kronor från Ivo och 800 000 kronor från Arbetsmiljöverket. Vårdplatsbristen på Sunderbyns sjukhus har skapat kris i regionen. Foto: Region Norrbotten.

Sjuksköterskor som en efter en slutar och utlovade men uteblivna handlingsplaner. Situationen på bup på Sunderby sjukhus är ohållbar, enligt en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket från skyddsombud, som nu kräver ändring från Region Norrbotten. Verksamhetschef Lars Löfgren känner däremot inte igen bilden.

Arbetsmiljön på avdelning 45 vid Barn- och ungdomspsykiatrin vid Sunderby sjukhus i Norrbotten beskrivs som nedbrytande och bristfällig, och ett starkt skäl till att flera ordinarie sjuksköterskor det senaste året har slutat.

Av ett tiotal sjuksköterskor som fanns på arbetsplatsen har de flesta sagt upp sig och bara ett fåtal finns, enligt anmälan, kvar. Sjuksköterskor på avdelningen ska periodvis också ha upplevt sig utsatta för kränkningar från enskilda läkare, som inför patienter och anhöriga ska ha ifrågasatt deras arbetssätt och de rutiner som rådde på arbetsplatsen. Avdelningen bemannas till stor del av bemanningssjuksköterskor och personalen hinner inte ta raster, uppger skyddsombud från Vårdförbundet och Kommunal i en 6:6a- anmälan till Arbetsmiljöverket, och begär nu alltså ingripande enligt arbetsmiljölagen.

Den tuffa situationen har pågått under över ett och ett halvt år, enligt Gunilla Hallman, huvudskyddsombud, Vårdförbundet, Norrbotten.

Skälet till att så många har slutat under denna tid är en kombination av arbetsbelastning och en dålig arbetsmiljö, bedömer hon.

– Det blir som en nedåtgående spiral. Slutar en eller två blir det ännu värre för dem som är kvar, säger Gunilla Hallman till Vårdfokus.

Gunilla Hallman, huvudskyddsombud, Vårdförbundet Norrbotten.

Handlingsplan efterföljdes inte

Tillräckligt med personal ska ha saknats, i synnerhet på helgerna, med bristande patientsäkerhet som följd. Den enhetschef som fanns på plats när pandemin bröt ut, och som nu har slutat, ska enligt Gunilla Hallman också ha lagt ned arbetsplatsträffar och hade inga medarbetarsamtal, fast det vore tekniskt möjligt på distans.

– Jag har svårt att förstå det, hade det skett hade man kunnat fånga upp problemen tidigare.

Vårdförbundet har tillsammans med Kommunal tidigare ställt krav på Region Norrbotten och  krävt en handlingsplan för att komma tillrätta med problemen. Till en början var man hyfsat nöjd med den plan som regionen kom med i slutet av november i fjol. Tills det framkom att handlingsplanen, som innehöll åtgärder som arbete med rekrytering och förbättrat informationsflöde, inte efterföljdes på avdelningen.

I stället ska det ha varit fortsatt brister i kommunikation och information, enligt Gunilla Hallman. Enligt handlingsplanen skulle man exempelvis ha apt regelbundet; i själva verket ska det bara ha blivit någon kvart här och där. Ingen information om hur arbetet fortskreds gick heller ut till arbetstagarna.

Det blev smärtgränsen för fackförbundens skyddsombud, som då gjorde en 6:6a-anmälan av arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket, och nu inväntar myndighetens svar.

Även av regionens handlingsplan framkommer att flera skötare och sjuksköterskor på senare tid sagt upp sig från avdelningen och att arbetsmiljön successivt försämrats. Det regionen anger som orsaker är bland annat brister i ledningen och avsaknad av lokaler.

Rekrytering på gång

Avdelningens verksamhetschef Lars Löfgren känner dock inte igen den bild som beskrivs. Framsteg har skett i den psykosociala arbetsmiljön jämfört med läget i fjol, menar han, men medger också att man inte ska ta förbättringen för given.

– Vi har gått vidare från den situationen och har en väldigt bra fungerande verksamhet. Nu håller vi på att rekrytera nya sjuksköterskor, säger han till Vårdfokus.

6:6a-anmälan

  • I arbetsmiljölagens paragraf 6:6a står det vad ett skyddsombud ska göra vid allvarliga arbetsmiljöproblem.
  • Först vänder sig skyddsombudet till arbetsgivaren med en skriftlig begäran om vilka problem som måste lösas.
  • Arbetsgivaren har 14 dagar på sig att svara.
  • Om svaret med åtgärder från arbetsgivaren inte anses tillräckligt kan skyddsombudet be Arbetsmiljöverket att fatta beslut om föreläggande eller förbud.

Lars Löfgren anser också att man visst lever upp till den handlingsplan som presenterades i slutet av november.

– Den var tillräcklig för att göra något åt problemen, och vi jobbar hela tiden i dialog med personal för förändring. Men handlingsplaner är inget man genomför på ett par veckor, det är ett pågående arbete som hela tiden uppdateras, säger han.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida