Tuggbesvär vanliga efter whiplashskada

7 mars 2005

Personer med besvär efter en whiplashskada har kraftigt minskad uthållighet vid tuggning, enligt en studie i Umeå.

Tre grupper av personer – 50 whiplashpatienter, 50 med käkledsbesvär och 50 friska – fick tugga tre gram tuggummi i fem minuter. I whiplashgruppen avbröt 34 personer tuggningen i förtid, i gruppen med käkledsbesvär 8. Alla de friska fullföljde de fem minuterna. Andelen som uppgav smärta och trötthet var störst i whiplashgruppen.

Forskarna anser att undersökning av käkfunktionen bör ingå vid bedömning av personer som utsatts för en whiplashskada. Tuggtestet kan vara ett användbart verktyg i diagnostiken.

Källa: Journal of Dental Research 2004; 83: 946-95.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida