Tumavtryck får automat att lämna ut medicinen

1 december 2006

I ett pilotprojekt på Borås lasarett får patienterna på akutvårdscentralen ut sina läkemedel via en läkemedelsautomat. Läkaren skickar en elektronisk beställning till sjukhusapoteket som gör i ordning och förpackar medicinerna. För att få ut dem får sedan sjuksköterskan logga in i automaten med hjälp av sitt tumavtryck och en personlig kod.

– Så småningom ska fler avdelningar få prova automaten, enligt Bengt Turesson, biträdande chef på sjukhusapoteket i Borås.

Den nya modellen innebär att sjukhusapoteket ansvarar för alla läkemedel hela vägen fram till den sjuksköterska som ger medicinen till patienten. Syftet är att göra hanteringen säkrare samt att minska tiden som sjuksköterskorna lägger ned på läkemedelsadministration.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida