Tumördiagnostik

10 mars 1997

Författare Jan-Erik Westlin med flera
Titel Tumördiagnostik och terapi med radionuklider
103 sidor
Förlag Natur och Kultur 1996.
Cirkapris 591 kronor
ISBN 91-27-05635-X

Snabba framsteg sker inom nuklearmedicinen. Därför kan alltfler cancersjukdomar behandlas med strålningsterapi. Boken riktar sig till   läkare, sjuksköterskor, sjukhusfysiker och andra vårdkategorier och behandlar både strålningsfysik och -biologi, diagnostik och terapier med radionuklider.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida