Tumörpatient fick fel dropp

3 februari 2003

Av misstag kopplade kvällssjuksköterskan ett glukosdropp à 50 mg/ml i stället för ett Rehydrex-dropp med glukos à 25 mg/ml på en äldre kvinna med tablettbehandlad diabetes. Dessutom stack hon aggregatet genom korken utan att först ta bort skyddshylsan.

Den 84-åriga kvinnan hade dagen innan tagits in på vårdboendet för palliativ vård på grund av en hjärntumör.

När misstaget upptäcktes av nattsjuksköterskan hade 200 milliliter av det felaktigt kopplade droppet hunnit gå in. Droppet avbröts och rätt infusion sattes in. Dessutom ordinerades extra blodsockerkontroller. Kvinnan kom aldrig till skada. Men händelsen anmäldes som ett lex Maria-ärende till Socialstyrelsen, som i sin tur har anmält kvällssjuksköterskan till Ansvarsnämnden.

Den anmälda sjuksköterskan har inte yttrat sig över anmälan. Ansvarsnämnden anser att de fel hon gjort sig skyldig till varken är ringa eller ursäktliga. Hon får därför en varning. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 1698/02:a3).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida