sommaren 2021

Tung sommar på Akademiska – Ivo övervägde stänga akuten

Tung sommar på Akademiska – Ivo övervägde stänga akuten
Akuten och vårdavdelningarna vid Akademiska sjukhuset har haft det tufft i sommar. Foto: Staffan Claesson

Ett trettiotal patienter i kö till vårdplats. Överbeläggningar på hela sjukhuset. I somras var patientsäkerheten så hotad på Akademiska sjukhuset att Ivo övervägde att stänga hela akutmottagningen. Fortfarande är läget allvarligt.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har under lång tid granskat akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. I höstas och i januari pekade myndigheten ut flera allvarliga patientsäkerhetsrisker. Sedan dess har sjukhuset jobbat med förbättringar, men i början av sommaren nåddes Ivo av upplysningar om att situationen urartat.

Det visade sig att sjukhuset hade dragit ned rejält på antalet vårdplatser, bland annat för att ge vårdpersonalen fyra veckors semester, men också på grund av att många sjuksköterskor slutat under våren. Samtidigt var söktrycket betydligt högre än under både förra sommaren och våren, med fler sjuka patienter som behövde läggas in.

Under en av de värsta veckorna i början av juli hade akutmottagningen totalt 922 patienter. Av de 284 som lades in var det endast 61 procent som fick vårdplats inom fem timmar från att de var inskrivningsklara.

— Det har varit oerhört tungt för akuten och vårdavdelningarna på Ackis. Våra medlemmar har vridit och vänt på sig, jobbat övertid och tagit extrapass. De offrar sin egen hälsa men hinner ändå inte alltid ge den vård de önskar. Det har låtit som något fantastiskt att de fått fyra veckors semester, trots att det är en rättighet. Och den återhämtningen är snabbt förbrukad under så här pressade förhållanden, säger Sofia Lindström, Vårdförbundets ordförande i Uppsala.  

Värsta sommaren någonsin

Efter tipsen till Ivo intensifierade myndigheten sin tillsyn av Akademiska sjukhuset, med fokus på akuten. Vårdfokus har tagit del av inspektionsprotokollet. Det inleds med telefonsamtal till chefer och personal på akuten. De beskriver en hemsk situation som eskalerade dagarna efter midsommar. Då var det ett 50-tal patienter på akutmottagningen, varav 28 väntade på vårdplats.

En ledningsansvarig sjuksköterska på akuten förklarade att de inte hann med allt i tid — de släckte bränder. Det gick inte att få in personal för att täcka sjukfrånvaro. De tvingades be även semesterledig personal att rycka in.

— Det här är i hästväg den värsta sommaren, sa sjuksköterskan under inspektionen, och uttryckte en oro för att ännu fler kolleger skulle sluta.

Övervägde att stänga akuten

Ivo höll under hela sommaren regelbundna avstämningar och möten med sjukhusledningen och chefsläkare. Vid ett möte den 20 juli sa en av verksamhetscheferna, tillika chefsläkare i beredskap, att situationen var den värsta de någonsin hade sett. På akuten fanns det risk för liggsår, bristande omvårdnad och sämre vårdkvalitet överlag, vilket gav personalen en etisk stress. Chefen oroade sig över situationen, men menade att den inte skulle leda till fler dödsfall — de svårast sjuka prioriterades.

Ivo:s inspektörer köpte inte resonemanget. De påpekade att redan hösten 2020 fanns problem som innebar en fara för liv och hälsa. Nu var ju läget ännu värre. De efterlyste kraftfulla åtgärder. 

Ivo:s avdelningschef avslutade mötet med ett allvarligt budskap. Han menade att det bara var en tidsfråga innan något skulle hända, och då skulle Ivo behöva överväga olika åtgärder. ”Eventuellt stänga under en tid för att vårdgivaren ska kunna arbeta med åtgärderna”, som det står i protokollet. Han tillade — som för att inskärpa allvaret — att det hör till ovanligheten att stänga en hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Bättre på akuten – sämre på avdelning

Efter det gjorde Akademiska sjukhuset flera saker. Bland annat stärktes läkarbemanningen på akuten, personal snabbrekryterades, vårdplatser öppnades. Men framför allt beslutades att så fort det fanns 15 patienter på akuten som väntade på vårdplats skulle avdelningarna ta emot en vardera.

Läget på akuten blev då något bättre, men för de redan hårt pressade avdelningarna innebar det överbeläggningar ovanpå redan beslutade överbeläggningar. Vårdfokus har tagit del av dokumentation från de kirurgiska vårdavdelningarna, där personalen själv beskriver sina arbetspass. Där står det om patienter som inte i tid får dropp, smärtlindring, mobilisering, kontroll av vitalparametrar eller mediciner. Vissa dagar prioriteras det patientnära arbetet bort eftersom arbetsbelastningen är så hög. Så här lyder andra anteckningar:

  • ”Det har ej givits vård under rätt tid och på ett säkert sätt.”
  • ”Patienter på korridorsplatser utan larm.”
  • ”Personal som inte hinner kissa eller äta.”
  • ”Övertid för alla sjuksköterskor.”

Ivo ser allvarligt på läget

Situationen på akuten och vårdavdelningarna har böljat över tid. Men fortfarande i dag är läget allvarligt. Det är många överbeläggningar, även om fler platser kan öppnas när personal återvänder från semestern. På akuten har antalet patienter som väntar på vårdplats dock ökat något igen.

Emil Mesaros är inspektör på Ivo och ingår i den arbetsgrupp som jobbar med den pågående tillsynen.

— Vi har tidigare konstaterat att det finns allvarliga patientsäkerhetsrisker på akutmottagningen. Det har förvärrats under sommaren, samtidigt som vi ser samma typ av brister på vårdavdelningarna. Vi ser allvarligt på situationen, och följer därför utvecklingen på nära håll.  

Är det en fara för patienterna att få vård på Akademiska i dag?
— Nej det kan vi inte säga generellt, däremot finns det enskilda fall som inte har varit bra.

Ni övervägde att stänga akuten. Det måste vara ovanligt?
— Det är ett av våra mest kraftfulla verktyg, som vi naturligtvis inte vill behöva använda. Målet är att verksamheterna ska vidta åtgärder innan det blir nödvändigt. En stängning är inget vi planerar för i nuläget. Vi håller just nu på att samla ihop information för hela ärendet, vi kommer med någon form av beslut inom några veckor. Mer än så kan jag inte säga.

Akademiska pekar ut semesterläget och att sjuksköterskor har slutat som en av orsakerna till situationen. Vad säger du om det?
— Svårigheten att rekrytera och behålla sjuksköterskor lyfts fram av vårdgivare över hela landet. Det är allvarligt, om man saknar sjuksköterskor och måste stänga vårdplatserna så spiller det över på andra avdelningar och enheter. Det är stora frågor att lösa, men det är vårdgivarnas ansvar att se till att det ges en god och säker vård, säger Emil Mesaros på Ivo.

Facket ser uppgivna medlemmar

Sofia Lindström på Vårdförbundet menar att det länge varit en negativ spiral av sjuksköterskor som slutar på grund av en allt sämre arbetsmiljö. Hon ser med oro på framtiden om inget drastiskt görs.

— Det farliga är att folk inte är arga längre, utan uttrycker en uppgivenhet. Då är risken stor att man byter bana, och det har vi inte råd med. Som pricken över i har vi vårdskulden och alla köer som arbetsgivarna nu säger att de ska beta av. När ska våra medlemmar få chans till återhämtning och att utveckla sig själva i yrket? Villkoren och lönerna måste bli avsevärt bättre, för att kunna behålla personal, rekrytera nya och få fler att vilja utbilda sig till vårdyrken.

Läs chefsläkarens förklaring till situationen här.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida