Tusen nya medlemmar i Vårdförbundet

7 februari 2005

Vårdförbundets medlemsantal ökade med totalt 1159 under 2004. Ökningen finns i alla kategorier: yrkesverksamma med 599, studerande med 443 och övriga (bland annat pensionärer) med 117. Det innebär att Vårdförbundet den sista december 2004 hade totalt 112 670 medlemmar. 96 431 är sjuksköterskor, 7 489 biomedicinska analytiker,
6 244 barnmorskor, 2 483 röntgensjuksköterskor och
23 veterinärtekniker.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida