Två av tio avbryter antibiotikabehandling

För att undvika resistensutveckling brukar man betona vikten av att ta hela den ordinerade kuren av antibiotika. Men egentligen finns det inga vetenskapliga belägg för att det verkligen finns ett samband mellan avbruten antibiotikabehandling och resistensutveckling.

28 november 2006

Det säger professor Otto Cars, ordförande i Strama, Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

Han gör det med anledning av en svensk undersökning som visar att två av tio som ordineras antibiotika eller penicillin inte alltid fullföljer behandlingen.

Det är marknadsundersökningsföretaget Temo som på uppdrag av Läkemedelsakademin har undersökt svenskarnas förhållande till pencillin. Sammanlagt genomfördes drygt 1 000 intervjuer under en vecka i oktober i år. Målgruppen var 16 år och äldre.

Undersökningen visar att nästan varannan person under de senaste fem åren har påbörjat en antibiotika- eller penicillinkur. Bland dessa har två av tio någon gång avbrutit behandlingen.

Den vanligaste orsaken har varit att de har känt sig friska eller att de har känt av biverkningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida