Två eller sexton tabletter?

Två eller sexton tabletter?
Det finns ofta ett rakt samband mellan gener och läkemedelseffekt. Foto: Jonathan Wadelius

Waran är ett av våra vanligaste läkemedel, men också svårt att dosera. Ett enkelt gentest ger vägledning till hur många tabletter patienten ska ta.?

2 januari 2013

I Sverige tar 190?000 personer Waran, ett blodförtunnande läkemedel som bland annat används vid blodpropp och förmaksflimmer.?

Genetiska variationer gör att människor svarar mycket olika på behandlingen och det kan ta flera månader att prova ut rätt dos. För två personer med samma ålder, längd och vikt kan det skilja mellan två och sexton tabletter per dag.??

Feldosering kan i värsta fall ge livshotande biverkningar. Blir dosen för hög kan patienten drabbas av blödningar och vid för låg dos ökar risken för blodproppar. I dag prövar man sig fram till rätt dos, men med ett gentest går det snabbt att förutsäga doseringen för den enskilde patienten.?

Sverige deltar i ett EU-projekt som studerar skillnaden mellan patienter som gentestas och får en skräddarsydd dos och en kontrollgrupp där man prövar sig fram till rätt dos på traditionellt sätt. Totalt ingår 1 000 patienter i sex länder och till våren ska projektet utvärderas.?

— Vi vill se om gruppen som gentestas och får skräddarsydd dos snabbare får en effektiv och säker behandling, säger Mia Wadelius, specialistläkare vid enheten för klinisk kemi och farmakologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.??

Det är framför allt två gener som påverkar hur stor dos som behövs: VKORC1 som Waran verkar på och CYP2C9 som styr nedbrytningen av läkemedlet. Att människor har olika genvarianter är vanligt, framför allt av VKORC1.?

Om det är problem med att hitta rätt dos för en patient går det redan i dag att beställa ett gentest från sjukhusets laboratorium som visar om en patient har de här genvarianterna, men det görs inte särskilt ofta, enligt Mia Wadelius.?

— Läkarna är vana vid att prova sig fram som man alltid har gjort, men om vi i vår studie hittar bevis för att metoden med gentest är säkrare och effektivare så tror jag att det kommer att bli rutin att använda sig av det för att styra vilket blodförtunnande läkemedel man ska välja och vilken dos.??

Farmakogenetik, hur läkemedlens effekter påverkas av våra gener, är ett område som kommer att växa, tror Mia Wadelius. Det finns ofta ett rakt samband mellan gener och läkemedelseffekt. Däremot är sambanden inte lika enkla när det gäller gener och risken för olika sjukdomar.?

— I framtiden kommer förmodligen alla att ha sina gener kartlagda i journalen och när en medicin ska skrivas ut tittar man på de gener som har betydelse för att kunna välja rätt sorts läkemedel och dos.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida