Två nya professurer

1 december 2006

Omvårdnadsforskaren Carol Tishelman har installerats som professor vid Karolinska institutet i Stockholm. Hon har forskat mycket kring hur patienter och personal tolkar olika frågeställningar kring cancersjukdomar.

Barnmorskan Kyllike Christensson har utsetts till professor i reproduktiv och perinatal omvårdnad, också vid Karolinska institutet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida