Massuppsägningarna i Skåne

Tvångsförflyttning av personal föreslås i Skåne

Tvångsförflyttning av personal föreslås i Skåne
Om barnmorskorna i Malmö inte tar tillbaka sina uppsägningar kan barnmorskor från exempelvis lasarettet i Helsingborg tvingas att sköta deras arbetsuppgifter. Arkivbild: Anders Olsson

Efter alla massuppsägningar i Region Skåne föreslås nu att sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor ska kunna beordras att arbeta på ett annat sjukhus än där de arbetar. Som mest får de en ersättning på 9 000 kronor i veckan.

24 november 2016

– Vi har än så länge bara sett förslaget i punktform i en Powerpointpresentation som regionens chefsförhandlare har skickat oss. Det ska först mbl-förhandlas, men vi tror att det här är ett förslag som arbetsgivaren tänker driva igenom, säger Vårdförbundets ordförande i Skåne, Mats Runsten.

Han berättar att inte minst barnmorskorna i regionen är upprörda över regionledningens förslag. Flera av de barnmorskor som arbetar natt i Malmö har sagt upp sig och fått nya jobb i exempelvis Ystad och Helsingborg.

Med det nya förslaget kan de, och andra barnmorskor i regionen, frivilligt eller genom att beordras komma tillbaka till den gamla arbetsplatsen och få ett extra lönepåslag med upp till drygt 36 000 kronor i månaden. Allt medan de som valt att stanna kvar har samma lön som innan.

Barnmorskor och specialistsjuksköterskor som ”tillfälligt förflyttas” till en annan enhet på sitt sjukhus eller till ett annat sjukhus föreslås nämligen få en extra ersättning på 9 000 kronor per arbetad vecka. Sjuksköterskor, samt andra yrkesgrupper, får 4 500 kronor.

”Kontraproduktivt”

Enligt de allmänna bestämmelserna i kollektivavtalet kan personal flyttas mellan olika enheter och förvaltningar.

– Att regionen väljer att betala för det beror nog på att man är rädd för att ännu fler ska säga upp sig. Men den här lösningen uppmuntrar ju faktiskt till det. Som jag ser det är det direkt kontraproduktivt, säger Mats Runsten.

I det förslag som Vårdförbundet fått ta del av sägs ingenting om hur länge villkoren ska gälla. Men enligt chefsläkaren Mats Molt handlar det om en kortsiktig lösning. Han tycks vara beredd på att det kommer att bemötas med hård kritik.

– Det kommer att vara en period som säkert sträcker sig minst en bit in på våren, då vi kommer att ha mycket oro bland personalen och misstro mot ledningen, säger han till SVT Nyheter.

Under det senaste året har den ena massuppsägningen följts av den andra inom den skånska akutsjukvården. Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor har tagit det drastiska steget efter att de upplevt att ingen har lyssnat på deras krav om bättre scheman och högre löner.

I några fall har arbetsgivaren i sista minuten gått med på de anställdas krav, i andra fall har det lett till att hela avdelningar tappat större delen av sina sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Satte ner foten

För en dryg månad sedan satte ledningen inom Region Skåne ner foten. Inga nya lokala överenskommelser skulle göras och inga lokala avtal tecknas. I stället förklarades att man skulle invänta de centrala förhandlingarna om framför allt nattarbetstider mellan Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting.

På arbetsgivarens bord låg vid det tillfället mängder av uppsägningar som hade undertecknats av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor vid barnkliniken i Helsingborg och av nattbarnmorskorna vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Efter löften om fler sjuksköterskor och färre vårdplatser har de flesta i Helsingborg högst motvilligt tagit tillbaka sina uppsägningar, medan 14 av de 17 barnmorskorna som arbetar natt på förlossningen i Malmö fortfarande står fast vid att de tänker lämna arbetsplatsen.

Regionen har redan börjat planera för att uppsägningarna ska träda i kraft. Enligt SVT Nyheter kommer bland annat mödrar med planerade kejsarsnitt att hänvisas till sjukhuset i Kristianstad. Allt för att avlasta Malmö och Lund.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida