Tvångsvårdade missbrukare kan få lämna urinprov oftare

5 augusti 2005

De som är intagna för tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare, LVM, är sedan den 1 juli skyldiga att när som helst lämna urinprov. Tidigare gällde det bara vid ankomsten till LVM-hemmet och efter vistelse i annan vårdform. Numera måste de också lämna ifrån sig mobiltelefonen, större penningsummor och bankomatkort under vårdtiden.
Läs mer på www.riksdagen.se, klicka på »beslut i korthet« och välj torsdag den 2 juni 2005.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida