fackligt

Tvist om avtalsvidrig flextid gav bättre villkor för alla

Tvist om avtalsvidrig flextid gav bättre villkor för alla
Fackligt anslutna skolsköterskor i Lomma kommun fick under många år inte jobba på flextid. Foto: Lomma kommun

I flera år fick endast oorganiserade skolsköterskor i Lomma kommun ha flexibel arbetstid. Vårdförbundet tog strid vilket resulterade i ett skadestånd på 50 000 kronor och ett giltigt kollektivavtal med bättre villkor. I dag finns det en god samverkan med arbetsgivaren.

Under 2018 förhandlade Lomma kommun med flera fackförbund om flexibel arbetstid, efter önskemål från anställda. Vårdförbundet och ytterligare några fackförbund sa nej till det förslag som arbetsgivaren presenterade med hänvisning till att villkoren var för dåliga.

När avtalet började gälla för de fackförbund som hade sagt ja, började av någon anledning individuella flextidsavtal tillämpas för oorganiserade skolsköterskor. Det strider mot bestämmelserna i det centrala kollektivavtalet Allmänna bestämmelser, AB, där det står att lokalt avtal måste träffas för att flexibel arbetstid ska få tillämpas. 

Utträden för att få flextid

Felet upptäcktes i början på 2023 vid en genomgång av övertid som Vårdförbundet gjorde. I somras begärde förbundsombudsman Sanna Forsberg tvisteförhandling.

— Vi såg allvarligt på situationen. Kommunen borde ha förstått att det var ett kollektivavtalsbrott. Den felaktiga tillämpningen av flextid har pågått länge, sedan 2018, och kan dessutom uppfattas som att arbetsgivaren uppmuntrar personal att inte vara fackligt ansluten. Under årens lopp har några medlemmar gått ur förbundet för att få ta del av flexibel arbetstid, säger Sanna Forsberg.

Sanna Forsberg, förbundsombudsman i Vårdförbundet
Sanna Forsberg, förbundsombudsman i Vårdförbundet. Foto: Patrik Nygren

Vårdförbundet yrkade på ett allmänt skadestånd med 200 000 kronor och att de individuella flextidsavtalen avslutades. Samtidigt hade man pratat med medlemmarna som var positiva till flextid, och tydliggjorde för arbetsgivaren att man kunde tänka sig att teckna ett avtal.

”Fördel med hög organisering”

Lomma kommun erkände direkt att man brutit mot kollektivavtalet. Men hur det blev så kan ingen riktigt svara på – de som var med när det begav sig är inte kvar i dag. Sofia Cederström, HR-chef i Lomma kommun sedan 2021, förklarar att det inte har funnits något ont uppsåt.

— Kommunen är en stor organisation. Den närmsta ledningen var inte fullt införstådda med vilka regler som gällde och då blev det så här, vilket var olyckligt eftersom det är ett avtalsbrott, säger hon och fortsätter:

— Vi tycker att det är viktigt med goda relationer med de fackliga organisationerna. Det är till fördel för både arbetsgivare och medarbetare med en hög facklig organisering.

Skadestånd och avtal

Tvisteförhandlingen slutade med att Lomma kommun betalade ett allmänt skadestånd på 50 000. Vårdförbundet ansåg att det var rimligt med ett lägre skadestånd i utbyte mot att man tecknade ett lokalt kollektivavtal om flextid, med flera förbättringar jämfört med tidigare förslag. Bland annat ska avtalet stämmas av mot dygnsviloreglerna och det har införts en skrivning om att arbetsgivare och arbetstagare gemensamt ansvarar för att flextiden och arbetstiden håller sig inom ramarna.

Sanna Forsberg på Vårdförbundet är nöjd.

— Jag och Vårdförbundets vice avdelningsordförande ska åka till skolsköterskorna i Lomma med tårta för att fira utfallet av förhandlingen och det fina samarbetet vi haft med lokala skyddsombud. Det har även varit god samverkan med arbetsgivaren, vi har samsyn om hur kollektivavtalet ska tillämpas och hur man ska agera i den här typen av frågor. Nu jobbar vi tillsammans framåt, säger Sanna Forsberg.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida