Jämställdhet

Tvist om barnmorskors löner slutade i förlikning

Tvist om barnmorskors löner slutade i förlikning
Foto: Getty Images.

Det blev förlikning i tvisten om lönediskriminering av barnmorskor i Kristianstad. Alla barnmorskor får ett engångsbelopp, men summan skiljer sig beroende på var de jobbar. ”Det är bortom mitt förstånd att det inte blir lika för alla”, säger Aleksandra Nived, barnmorska på förlossningen.

15 juni 2021
Dela artikeln

Det var för några år sedan som Aleksandra Nived, som är förtroendevald för Vårdförbundet, uppmärksammade att de manliga specialistsjuksköterskorna på sjukhuset iva- och akutmottagningar tjänade mer än barnmorskorna, varpå Vårdförbundet i Skåne begärde tvisteförhandling 2019.

Förbundet ansåg att det förelåg osakliga och strukturella löneskillnader – men arbetsgivaren Region Skåne har hela tiden hävdat att det inte handlar om diskriminering. Och den skillnaden i synsätt har bestått under de två år som tvisten pågått.

Malin Tillgren, avdelningsordförande Vårdförbundet i Skåne. Foto: Anders Olsson.

– Man kom inte vidare. Då började vi en process för att försöka hitta en förlikning och efter ett par möten kom Region Skåne och och Vårdförbundet fram till bland annat att ett engångsbelopp ska betalas ut till barnmorskorna, något som jag tror är ganska unikt. Men det som känns särskilt viktigt är alla organisatoriska förändringar som kommit till stånd under processen, säger Malin Tillgren, ordförande för Vårdförbundets lokalavdelning i Skåne.

Dessa har införts löpande under tvistens gång, och innebär lönetillägg för specialuppdrag på bb och förlossningen, som sektionsledare, patientsäkerhetsansvariga och huvudhandledare. Något som funnits på andra håll på sjukhuset, men inte för barnmorskorna.

– Det känns som att vi flyttat fram positionerna och satt fingret på hur lönestrukturen ser ut. Nu har sjukhuschefen också sagt under tvisten att inom Vårdförbundets område ska barnmorskorna vara löneledande, och avsatt extra medel för detta 2020 och 2021, säger Malin Tillgren.

Dessutom har barnmorskorna fått ett verksamhetstillägg samt en engångsersättning baserad på detta tillägg – men det är dessa som arbetsgivaren har valt att fördela olika inom gruppen. Barnmorskor på bb får 1500 kronor extra i månaden och ett engångsbelopp på 18000 kronor – medan de som roterar mellan bb och förlossningen får nöja sig med 750 kronor i månaden och 9000 kronor som engångsersättning. Liksom Aleksandra Nived ställer sig Malin Tillgren frågande till detta.

– Det är olustigt och upplevs som orättvist. Arbetsgivaren har ju dessutom störst nytta av de som kan rotera – det ger konstiga signaler, men vi kommer tyvärr inte längre där, säger Malin Tillgren.

Johan Cosmo, sjukhuschef, CSK Kristianstad, förvaltningschef, Skånes sjukhus NO
Johan Cosmo, sjukhuschef CSK Kristianstad och förvaltningschef för Skånes sjukhus nordost. Foto: Region Skåne

Johan Cosmo, sjukhuschef och förvaltningschef för Skånes sjukhus nordost, hänvisar till historiska skäl och en verksamhetsersättning som tidigare införts för avdelningar med tung vård, men som då uteslöt barnmorskorna på bb – däremot fick sjuksköterskorna på avdelningen ersättningen från början.

– På ett sätt har inte det med diskrimineringsärendet att göra. I Region Skåne beslutade man för ett antal år sen att ge en förstärkning till de som arbetar på akutvårdsavdelningar – och gjorde då bedömningen på sjukhuset i Kristianstad att bb inte skulle omfattas av den förstärkningen. Det har jag ansett som felaktigt, säger han.

Hur ska man då tolka att den personal som både jobbar på bb och dessutom roterar på förlossningen värderas, då de får en lägre ersättning?

– Under de två senaste lönerörelserna har vi istället gjort satsningar på förlösande barnmorskor. Min bedömning är att när man gör en slutredovisning så kommer det inte vara någon skillnad, säger Johan Cosmo.

Aleksandra Nived, barnmorska på förlossningen på Centralsjukhuset i Kristianstad och förtroendevald för Vårdförbundet. Foto: Privat.

Den orättvisa fördelningen har skapat upprörda känslor bland barnmorskorna, säger Aleksandra Nived.

– Just den biten är de arga över – det är som att man går back ytterligare en gång. Vårdförbundet försökte trycka på att det skulle vara lika för alla, men arbetsgivaren gav inte med sig. Det är bortom mitt förstånd, och det skapar ett missnöje, säger hon.

I övrigt tycker hon att de nya tilläggen känns skäliga.

– Det är samma för driftsansvar på akuten, och vi hade tidigare koordinatorer som inte fick någon ersättning alls under flera år. Nu helt plötsligt synliggörs det och det är bra, säger Aleksandra Nived.

Johan Cosmo säger att det är svårt att uttala sig om orsaken till löneskillnaderna som varit mellan barnmorskorna och de manliga specialistsjuksköterskorna på iva och akuten.

– Den är multifaktoriell och komplicerad. Det har ju tagit två år att gå igenom det, så det är för många olika faktorer för att kunna bestämma en orsak.

En negativ sidoeffekt av tvisten är att de manliga specialistsjuksköterskorna till viss del känt sig påhoppade, säger Malin Tillgren.

– Det är som att de har behövt försvara den lönen de har. Det kan vi verkligen bara beklaga – vi har aldrig tyckt att de haft fel lön, de är ju värda varenda krona, säger hon.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida