Tydligare koppling mellan lön och verksamhet

Dagarna före jul träffade Vårdförbundet och Landstings- och Kommunförbunden ett nytt löneavtal. Det är mer än tre månader innan det nuvarande avtalet löper ut den 31 mars. De lokala lönesamtalen kan därmed börja omedelbart.

10 januari 2005

Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall är nöjd
med avtalet, särskilt med att kopplingen mellan lön och verksamhet har blivit tydligare:

– Lönen är inte ett stuprör vid sidan av verksamheten, säger hon.

Hon tycker att de delar i avtalet som beskriver hur man ska inleda och avsluta en lokal löneförhandling är en framgång.

– Det ger bättre verktyg i förhandlingsprocessen.

Att avtalet är klart mer än tre månader innan det gamla löper ut innebär att lönesamtalen kan komma i gång direkt efter nyår. Men avtalsmodellen är egentligen inte så ny.

– Vi har arbetat så här de senaste sex-sju åren, säger Eva Fernvall. Det är bra att kunna arbeta med olika frågor hela tiden och inte samla ihop dem för att försöka lösa dem i en samlad förhandling en gång vart tredje eller vart femte år. I och med att det nu är ett tillsvidareavtal blir det här arbetssättet ännu tydligare.

Vårdförbundet har under processen kontinuerligt informerat de övriga förbunden inom ofr, Offentliganställdas förhandlingsråd.

– De har varit lite oroliga för att de inte ska kunna lyfta fram sina frågor när vi nu har gått först. Men jag tror att det är tvärtom: det är en öppning för dem, eftersom vi visar att man inte kan ha ett och samma avtal för alla förbund och deras olika frågor.

Också arbetsgivarsidan är nöjd. Ordförande i de båda förbundens gemensamma förhandlingsdelegation är Åke Hillman, kommunalråd (s) i Västerås:

– Det är ett tidigt avtal som visar var nivån ligger, säger han.

Lars Dahlberg är personallandstingsråd (s) i Stockholm och andre vice ordförande i förhandlingsdelegationen:

– Jag är jättenöjd. Vårdförbundets medlemmar utgör en tredjedel av antalet anställda i landstingen och alltså den största gruppen. Avtalet är vägledande för fortsättningen både när det gäller nivå och konstruktion.

Men han är också medveten om att arbetsgivarnas ansvar för att avtalet fungerar:

– Jag vet att det finns kritik mot vårt (landstingens) sätt att sköta lönesamtalen. Nu gäller det att vårda avtalet så att vi kan skapa förtroende för lönebildningen.

Eva Fernvall pekar också på de centrala parternas ansvar för att avtalet fungerar:

– Har de problem någonstans får vi vara beredda att åka ut tillsammans och stödja dem, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida