Tydligare om fastställande av död

5 augusti 2005

Sedan den första juli gäller nya föreskrifter för fastställande av död.
I SOSFS 2005:10 sägs att döden ska fastställas med hjälp av direkta eller indirekta kriterier. De fanns även i den gamla författningen SOSFS 1987:32.
? Men vi vill förtydliga. Det har ibland felaktigt uppfattats som om det räcker med en kliniskt neurologisk undersökning kompletterad med EEG eller angiografi, säger Pernilla Ek på Socialstyrelsen.
Den andra föreskriften, SOSFS 2005:11, om fortsatta medicinska insatser efter en människas död samt om donationsansvarig läkare och kontaktansvarig sjuksköterska, är helt ny.
Föreskrifterna finns på www.socialstyrelsen.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida