Ultraljud

9 mars 1998

Författare Britt-Marie Weldener (red)
Ultraljud – obstetrik och gynekologi.
346 sidor.
Förlag Studentlitteratur 1997.
Cirkapris: 689 kronor.
ISBN 91-44-49961-2

Britt-Marie Weldner är barnmorska med tjugoårig erfarenhet av att arbeta med obstetriskt ultraljud. Hon har arbetat som instruktör på kurser i ultraljudsundersökning och saknade en lärobok på svenska. Boken, som hon skrivit tillsammans med en läkare, en professor vid Lunds tekniska högskola och en biomedicinsk analytiker som ansvarar för kapitlet om obstetriska blodflödesundersökningar, är den första läroboken på svenska i obstetriskt och gynekologiskt ultraljud. Den bygger på författarnas långa erfarenhet av ultraljudsdiagnostik och innehåller många praktiska råd. De avbildade ultraljudsbilderna kommer från författarnas egna dagliga arbeten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida