Undernärda upptäcks

10 juni 2003

Nu tas undernärda patienter om hand redan när de kommer på sitt första besök till Mälarsjukhuset i Eskilstuna inför en mag-tarmoperation. Patienterna har ofta redan tidigare ett dåligt näringstillstånd på grund av sin sjukdom. En tvärprofessionell grupp har därför utarbetat en standard, som ska göra att riskpatienterna fångas upp och får kontakt med en dietist. En annan vinst med det nya arbetssättet är att samarbetet blivit bättre mellan de olika personalgrupperna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida