Undersköterskan tog patientens läkemedel

Undersköterskan arbetade på ett vårdboende och hade hand om patienternas läkemedel.

Våren 2002 hade han en arbetsam familjesituation som gjorde att han sov dåligt och ständigt oroade sig.

En dag testade han insomningsmedlet Imovane (ett bensodiazepinbesläktat läkemedel) som han tog från en patientdosett där medlet var utskrivet för att ges vid behov. Efter det tog han medlet allt oftare.

Vid årsskiftet hade han utvecklat ett beroende och mådde mycket dåligt. Under två dygn bytte han då ut två patienters läkemedel för att komma åt deras Metadontabletter.

Han la i stället dit Fenantoin (ett antiepileptikum) och Fluodent (ett medel mot karies).

Bytena upptäcktes och läkare kontaktades. Patienterna observerades men inga reaktioner kunde konstateras.

Undersköterskan stängdes av från sitt arbete, blev uppsagd och polisanmäld.

Socialstyrelsen anmälde undersköterskan till Ansvarsnämnden. Nämnden konstaterar att mannen inte är hälso- och sjukvårdspersonal längre. Men om det finns särskilda skäl kan nämnden ge disciplinpåföljd också till personer som har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen.

Nämnden anser att mannen, med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut, kan komma att tillhöra hälso- och sjukvårdspersonalen igen i framtiden. Därför får han en varning trots att han har slutat arbeta i vården. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 1514/03:B2).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida