Undersköterskorna struntade i vad jag sa

Om vården ska hålla en hög kvalitet måste motståndet mot att ta till sig

1 november 2008

Att introducera ny kunskap är inte alltid lätt. För ett tag sedan försökte jag informera underskötersk­or om hur man utifrån specifik omvårdnad bör vårda en patient med risk för herniering. De struntade i vad jag sa vilket resulterade i att patienten behövde extra smärtlindring och utsattes för onödiga risker. Sedan blev jag inkallad till ett möte av undersköterskorna. De tyckte att jag nedvärderade deras kunskap genom att berätta hur de skulle göra. De kunde minsann detta betydligt bättre eftersom de hade arbetat längre än jag. Som ny sjuksköterska är det svårt att gå emot starka undersköterskor.

För patientsäkerhet och hög vårdkvalitet är utbildning och ny kunskap a och o. Tyvärr har jag inom landstinget märkt ett starkt motstånd mot kvalitetssäkring och ny kunskap. En undersköterska uttryckte: »Du ska inte komma hit och tro att du kan en massa, jag har arbetat här i sex år och det finns inget som du kan lära mig.« Självklart blev jag jätte­ledsen, allt jag ville var att ge patienten en god omvårdnad och patientsäkerhet.

Text: – Varför detta motstånd?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida