Undersöker arbetsmiljön

8 januari 2001

KALMAR. Frågor om arbetsmiljö ingår i den undersökning som den lokala avdelningen i Kalmar ska genomföra inom kort. 250 slumpvis utvalda personer (tio procent av medlemmarna) kommer också att få frågor om inflytandet och möjligheter till karriärutveckling. Undersökningen som leds av styrelseledamoten Eva Galliger ska vara klar före semestern.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida