arbetsmiljö

Undersökning: För tungt att jobba heltid i vården

Undersökning: För tungt att jobba heltid i vården
Vid Skånes universitetssjukhus jobbade 157 sjuksköterskor och barnmorskor över 200 timmars övertid i fjol. Foto: Getty Images

Hälften av medlemmarna är så stressade att de funderar på att byta jobb. Och åtta av tio får inte den återhämtning de behöver mellan arbetspassen. Det visar en färsk arbetsmiljöundersökning som Vårdförbundet har gjort. UPPDATERAD

För att orka med den tuffa arbetsmiljön och den tunga arbetsbelastningen väljer många i Vårdförbundets yrkesgrupper att gå ner i tid. Bland barnmorskorna är det sex av tio som svarat att de gått ner från heltid till deltid. Det är helt enkelt för tungt att jobba heltid, arbetsbelastningen och stressen är för tuff. Det här är ett nytt och alarmerande fenomen, som drabbar den som går ner till deltid på lång sikt, menar Vårdförbundet.

– Här har vi barnmorskor, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker som i grunden har heltidstjänster men väljer att gå ner till deltid för att de ska orka och för att de är rädda om sin egen hälsa. Förut gick många ner i tid under småbarnsåren, men nu ser vi både väldigt unga och äldre kollegor som inte vill jobba heltid under de här förutsättningarna, säger förbundsordförande Sineva Ribeiro.  

Tuffast med oregelbundna arbetstider

Enligt Vårdförbundets beräkningar motsvarar de ”frivilliga” deltiderna över 7 600 sjuksköterskor, 790 fler barnmorskor och 470 fler biomedicinska analytiker – om alla skulle jobba heltid. Röntgensjuksköterskor ingår här i gruppen sjuksköterskor eftersom SKR inte särredovisar de båda grupperna i sin personalstatistik.

I undersökningen framgår det att personalen har ett pressat läge, oavsett var i vården de jobbar. Värst är det i slutenvården och på andra ställen med oregelbundna arbetstider. Där har nästan varannan svårt att hinna ta ut de raster de har rätt till under ett vanligt arbetspass.

Om arbetsmiljörapporten

Över 8500 medlemmar i Vårdförbundet fick svara på frågor om bland annat arbetsmiljö, scheman, stress och återhämtning.

Undersökningen gjordes i höstas och presenteras i rapporten ”Yrken för livet kräver bättre villkor”.

75 procent av de svarande upplevde att arbetsbelastningen ökat under pandemin.

81 procent tycker att de behöver mer återhämtning mellan arbetspassen.

50 procent  är så stressade att de funderar på att byta jobb.

Rapporten visar också att en stor majoritet, oavsett om de endast jobbar dagtid eller på roterande schema, tycker att lägre arbetsbelastning och fler kollegor med rätt kompetens är det viktigaste för att få en bättre arbetsmiljö.

Vårdförbundet och ordförande Sineva Ribeiro menar att arbetsgivarna inte prioriterar arbetsmiljön och de lagar och regler som gäller för den. Man har värderat patientsäkerheten högre än personalens arbetsmiljö.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. Foto: Ulf Huett

– De bryter mot både arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv. Det är skyddslagstiftning som också gäller för medarbetare i hälso- och sjukvården. Man får inte jobba hur långa arbetspass som helst och man har rätt till tid för återhämtning. Vi måste sätta stopp för det, annars får vi snart svårt att upprätthålla välfärden för ingen orkar jobba i den, säger hon.

Sineva Ribeiro tycker att arbetsgivarna i alltför stor utsträckning skyller stress och hög arbetsbelastning på pandemin. Problemen var kända långt tidigare.

Svårt även före pandemin

– Det var höga sjuktal och svårt med bemanning även före pandemin. Arbetsgivarna har inte tagit ansvar för kompetensförsörjningen. Det har vi varnat för länge. Det handlar om att ha rätt till en bra arbetsmiljö så att man orkar jobba till 67, även om man jobbar i ett kvinnodominerat yrke i vården. Vi ser redan i dag att många inte orkar jobba längre än till 63.  

Arbetsmiljöfrågorna är en av de viktigaste frågorna för Vårdförbundet i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarna i SKR och Sobona. Det tidigare kollektivavtalet HÖK 19 sades upp vid årsskiftet av Vårdförbundet och parterna ska komma överens om ett nytt avtal före den 31 mars.

Fotnot: Artikeln är uppdaterad med information om vilka yrkesgrupper som ingår i redovisningen av statistiken.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida