Unga forskare får EU-bidrag till sommarskola

Det ska bli enklare för sjuksköterskor som går sin forskarutbildning att delta i de internationella sommarkurser som årligen arrangeras av den europeiska akademin för omvårdnadsforskning, EANS. Sommarskolan har nyligen beviljats ett fyraårigt EU-bidrag på 5,7 miljoner kronor.

13 februari 2006

– Vi tolkar det som ett europeiskt erkännande av att forskande sjuksköterskor har en viktig position i framtidens hälso- och sjukvård, säger professor Ingalill Rahm Hallberg. Hon är en av de drivande inom EANS och ansvarade 2003 för sommarskolan när den hölls i Lund.

Hittills har doktoranderna själva fått betala för såväl resor som uppehälle, vilket de nu slipper  tack vare bidraget från EU, åtminstone under de närmaste fyra åren. Även ett antal av de lärare som sköter undervisningen kommer att finansieras via EU-bidraget. Samtidigt utökas den årliga intagningen från 30 till 35 doktorander.

Treårigt program

EANS sommarskola är ett treårigt program där doktorander från Europa träffas för att under 1-2 sommarveckor både få en inblick i hur hälso- och sjukvården är uppbyggd i olika länder och lära sig vad som skiljer respektiver förenar de olika ländernas forskarutbildningar. Stor vikt läggs även vid att diskutera olika metodfrågor samt stora och aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor.

Under kurserna ska studenterna även arbeta fram tänkbara gemensamma europeiska samarbetsprojekt.

Nästa sommarskola hålls i Maastricht i Holland den 12-23 juni.

Den som är inskriven som doktorand och vill delta i programmet kan ladda ner ansökningsformuläret från EANS hemsida: www.european-academy-of-nursing-science.com. Sista ansökningsdag är 31 mars.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida