Unga med inflammatorisk tarmsjukdom lider ofta av benskörhet

En störd utveckling av bentätheten under uppväxten kan öka risken för benskörhet senare i livet och öka risken för frakturer. Barn och ungdomar som lider av inflammatorisk tarmsjukdom är särskilt drabbade, visar en avhandling från Göteborg.

Avhandlingen är den första i Skandinavien som undersökt benskörhet hos barn och ungdomar med inflammatorisk tarmsjukdom. Av 144 undersökta barn och ungdomar mellan 6 och 19 år visade hälften tecken på benskörhet.

Läkaren Susanne Schmidt, forskare på institutionen för kliniska vetenskaper på Sahlgrenska akademin, har skrivit avhandlingen. Hon efterlyser täta kontroller av bentätheten för den här gruppen patienter och en effektivare behandling av deras tarmsjukdom, särskilt för dem med riskfaktorer.

Svårare sjukdom med ökad inflammationsaktivitet i tarmen är en riskfaktor för nedsatt bentäthet liksom manligt kön, lågt BMI och känd nedsatt bentäthet hos föräldrarna.

Vid en uppföljning av studien efter två år kunde forskargruppen konstatera att det fanns tecken till återhämtning av bentätheten hos de äldsta ungdomarna. De resultaten ska undersökas närmare i en uppföljningsstudie.

Läs avhandlingen Bone mineral density in pediatric inflammatory bowel disease.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida