Unga vuxna behöver anpassade vårdformer

31 mars 2006

Nya vårdformer och omvårdnad som är specifikt anpassad för unga vuxna, efterlyser psykolog Jörn Aasmundsen, tills nyligen samordnare för vården av unga vuxna vid psykiatrisk klinik på Södra Älvsborgs sjukhus.

Samtidigt visar Socialstyrelsens nya lägesrapport om folkhälsan att barns och ungdomars hälsa inte utvecklas lika positivt som de vuxnas. Tecknen är många: Självmorden minskar till exempel totalt, men ökar bland yngre män och kvinnor. Tre gånger fler unga kvinnor och två gånger fler unga män vårdades för alkoholförgiftning det senaste decenniet jämfört med tidigare och ökningen fortsätter.

För att utanförskap bland unga vuxna ska kunna förebyggas, anser Jörn Aasmundsen, att alla instanser behöver samarbeta konkret. Det behövs samtidigt bättre kunskaper om åldersrelaterad problematik och varför psykisk ohälsa och stigmatisering hos unga ökar, säger han.

Lägesrapport om folkhälsa 2005 kan laddas ner från www.sos.se. Välj: Publikation.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida