Ungas alkoholmissbruk en världshälsofråga

Världshälsoorganisationen WHO har beslutat att aktivt arbeta för att minska alkoholens skadeverkningar, speciellt bland yngre. Mycket glädjande, säger Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk.

Beslutet har tagits i WHOs världshälsoförsamling WHA och är ett svar på en resolution från Sverige och övriga nordiska länder. I beslutet sägs att alkoholkonsumtionen framför allt måste minska bland unga. I många länder är alkohol den viktigaste bidragande orsaken till ungas ohälsa och WHO betonar att barn som växer upp i familjer med missbruk behöver ökat stöd. Alkohol-konsumtionen bland gravida behöver minskas, liksom inom arbetslivet och i trafiken, poängteras i WHO-beslutet.

– Det här innebär att alkholfrågorna hamnar högre på den internationella dagordningen. Det kommer att bli lättare att driva frågorna i EU-kommissionen och det känns bra att ha WHOs stöd i ryggen nästa gång frågorna kommer upp i EUs ministerråd, kommenterar folkhälsominister Morgan Johansson.

En mycket viktig fråga

Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk säger att WHO-beslutet är glädjande.

– Det är mycket bra att WHO säger att det här är en viktig fråga. Alkoholen är en av våra största ohälsofrågor och orsakar bland annat misshandel och ett utökat vårdbehov, säger hon.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida