Ungas psykiska ohälsa ska mätas

7 februari 2005

Mår våra barn och ungdomar så dåligt psykiskt som de återkommande larmrapporterna säger? undrar regeringen. Det ska Socialstyrelsen utreda. Lyckade pilotstudier har gjorts och Socialstyrelsen föreslår nu självskattningsenkäter vart tredje år till alla elever i årskurs sex och nio med start nästa år. Då skulle 200 000 barn nås varje gång. Deltagandet blir frivilligt och frågorna besvaras anonymt i klassrummet på lektionstid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida