Ungdomars användning av droger minskar

Användningen av alkohol och narkotika bland elever i nionde klass och bland mönstrande minskar. Men bland dem som använder narkotika tycks bruket öka.

-De som väljer att missbruka gör det mer intensivt. Vissa av våra studier pekar också på att de unga som använder narkotika utvecklar subkulturer där narkotikan spelar en stor roll, kommenterar regeringens narkotikapolitiske samordnare, Björn Fries, de nya siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som presenterades i dag.

Han hänvisar till en studie på 180 unga på Maria ungdom i höstas som visade att de ungdomar som togs om hand generellt sett var väldigt riskutsatta. 80 procent av flickorna hade en psykiatrisk diagnos och bland pojkarna fanns det en hög kriminell belastning. Också deras föräldrar visade sig vara mer riskutsatta än genomsnittet i befolkningen.

-Jag känner att vi släpper fokus då gruppen som missbrukar minskar, men det är viktigt att vi borrar vidare i orsakerna till missbruk. Så låt oss inte göra samma misstag som förra gången då man började rusta ner både det förebyggande arbetet och vården när siffrorna sjönk. Från den topp vi hade runt sekelskiftet är vi tillbaka på 1993-94 års nivåer av alkohol- och narkotikabruk. Men vi vill ner till de väldigt låga siffror som gällde runt 1990, säger Björn Fries.

Få flickor använder narkotika 

Bland flickorna i årskurs nio har andelen som har använt narkotika någon gång det senaste året gått ner från sju till fem procent sedan 2005, medan pojkarna ligger kvar på sju procent. I början av 2000-talet var siffrorna tio procent för både pojkar och flickor. Också bland de 40 000 som mönstrade förra året hade andelen som hade använt narkotika sjunkit med fyra procent, till 14 procent, jämfört med 2002.

-Minskningen bland flickorna är glädjande och talar för att de senaste årens arbete med kvalificerad drogprevention i kommunerna har gett resultat, säger Björn Fries.

Medan resten av Europa visar en mindre uppgång i ungdomarnas bruk av alkohol och narkotika, visar Norden och USA en svagt nedåtgående trend. Fast i USA handlar det om en minskning från betydligt högre nivåer, över 40 procents alkoholanvändning och 30 procent som har använt narkotika.  

Pojkarna sitter hellre vid datorerna 

Pojkarna i årskurs nio har minskat sin totala alkoholkonsumtion sedan år 2000, medan flickornas konsumtion är oförändrad. Däremot har andelen som dricker minst motsvarande fyra burkar starköl vid samma tillfälle minskat bland både pojkar och flickor.

Björn Fries påpekar att Sverige numera har över 250 lokala och regionala drogsamordnare som ägnar sig åt att ta fram planer och program för förebyggande vård och behandling. Trots det tror varken han eller CAN:s direktör Björn Hibell att ungdomarnas minskade alkohol- och narkotikabruk är samhällets förtjänst.

-Bättre förebyggande insatser är väl en del i det. Men jag tror mer på ett ökat hälsomedvetande, en effektivare föräldrakontroll och mer datorumgänge som förklaringar, spekulerar Björn Hibell. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida