Ungdomspsykiatri

Gunilla OlssonDepressioner i tonåren - ung trött och ledsen.159 sidor. Gothia 2004 www.gothia.nuisbn 91-7205-458-1

6 maj 2005

När en tonåring till synes i förbigående slänger ur sig »det vore lika bra att inte leva«, är det viktigt att föräldrarna eller någon annan vuxen tar det på stort allvar och visar att man är beredd att lyssna. Bakom budskapet kan det ligga allvarliga tankar på att ta sitt liv. Författaren, som är barn- och ungdomspsykiater, beskriver mycket konkret och handfast hur diagnostik, bemötande och behandling av ungdomar med depression bör utformas för att de ska få den hjälp de behöver. Författarens ambition har varit att med ett enkelt språk förmedla de senaste forskningsrönen, och det har hon lyckats med. Men varför hon inte servar läsaren ens med de viktigaste referenserna är svårt att förstå.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida