UNICEF kräver stopp för barnarbete

FNs barnfond UNICEF kräver att alla regeringar omedelbart ska agera för att få bort allt skadligt barnarbete, till exempel tvångsarbete och sexuell exploatering.

10 februari 1997

* I UNICEFs rapport, som presenterades på organisationens 50-årsdag i december, framgår bland annat:
* 1995 arbetade enligt beräkningar 73 miljoner barn i åldern 10–14 år. Totalt anses 250 miljoner barn under 14 år vara ekonomiskt aktiva. Mer än hälften finns i Asien. En mycket stor grupp finns också i Afrika.
*  75 procent av barnarbetarna i åldrarna 10–14 år arbetade minst sex dagar i veckan, hälften nio timmar per dag eller mer.
*  Fler flickor än pojkar är barnarbetare och de är också mer utsatta, bland annat genom längre arbetstid och sämre möjligheter till utbildning.
* Minst en miljon flickor lockas eller tvingas årligen till prostitution eller annan form av sexuell exploatering.
* 140 miljoner barn i åldrarna 6–11 år i u-länderna går inte i skolan och lika många slutar troligen i förtid. Totalt i hela världen får 20 procent av barnen ingen grundskoleutbildning. Att ge alla barn i skolåldern utbildning vid sekelskiftet skulle kosta cirka 6 miljarder kronor utöver vad som satsas i dag, eller mindre än en procent av vad världen satsar på vapen.

UNICEF kräver nu åtgärder från regeringarna, framför allt genom en ökad satsning på utbildning. Andra viktiga åtgärder för att komma åt de stora problemen är ett starkare rättsligt skydd, registrering av och identitetshandlingar på alla barn som föds samt handlingsregler som vägledning för företag.

Även Vårdförbundet SHSTF anser att det här är en viktig fråga och har agerat på olika sätt. Bland annat motionerade förbundet till TCO-kongressen 1989 om FN-organisationen ILOs barnkonvention om barnarbete, en motion som lade grunden till TCOs engagemang i frågan. Vårdförbundet SHSTF stödde också barnarbetarna i Pakistan i samband med mordet för några år sedan på en pojke som engagerat sig mot tvångsarbete i mattindustrin.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida